Okolie Ammánu

Turistická dedina Kan Zaman / Jordansko.sk

Skanzen, jaskyňa a dve mauzóleá

V dedine Kan Zaman, asi 20 km od hlavného mesta, je zriadené Múzeum dediny. Z konca 19. storočia je skanzen života na dedine, s typickými budovami a remeselníkmi z tohto obdobia. Dedina, ktorej presný preklad znie „Bolo raz…“ v 80. rokoch minulého storočia bola znova postavená. Jordánske ľudovo-umelecké výrobky si môže návštevník kúpiť priamo v skanzene.

Jaskyňa siedmich spáčov / Jordansko.sk
Jaskyňa siedmich spáčov / Jordansko.sk

Smerom na juh, asi 4 km od centra Ammánu sa dostaneme k tzv. jaskyni siedmich spáčov, ktorí tu podľa legendy hľadali únik pred rímskym cisárom Deciusom. Dve rímske mauzóleá z 2. a 3. storočia môžeme navštíviť v dedine Quweismeh a Nuweijis, v priamej blízkosti Ammánu.

Booking.com

Wadi es Sír a Qasr el Abd

Asi 12 km od Ammánu sa ocitneme v inom svete – kvitnúcich záhrad, stromov a zelene, ide o lokalitu za čerkeským mestečkom Wadi es Sír. Za ďalšou dedinou, Iraq al-Amir, tróni Qasr al-Abd – Palác otrokov. Dlho sa nedalo dokázať, či išlo o palác alebo chrám. V 70. rokoch 20. storočia archeológovia zistili, že išlo skutočne o palác z helénskych dôb. V časoch jeho prvého odkrytia na začiatku 19. storočia bolo miesto zničene zemetrasením.

Palác otrokov / Jordansko.sk
Palác otrokov / Jordansko.sk

Dvojposchodová budova pozostávala z veľkých kamenných blokov veľkosti 6 x 3 metra. Obdivuhodný je ozdobný reliéf paláca, monumentálne levy a leopardy umiestnené medzi prízemím a vrchným poschodím. Vo Wadi es-Sir sa nachádza aj malý skanzen so starými reštaurovanými domami. Vyrába sa tam keramika a papier podľa starých tradícií a tkajú látky.

Stredoveký hrad Qallat ar-Rabad

Stredoveký hrad Qallat ar-Rabad / Qalʻat ar-Rabad leží asi 45 km severozápadne od Ammánu, v provincii Ajlun a mestečku s rovnakým názvom. Postavil ho v roku 1184 Izz ed-Din Usam, príbuzný egyptského vezíra Saladina.

Stredoveký hrad Qallat ar-Rabad / Jordansko.sk
Stredoveký hrad Qallat ar-Rabad / Jordansko.sk

Bol protipólom križiackého hradu Belvoir na opačnej strane Jordánu. Hrad však v roku 1260 zničili Mongoli a zostali z neho iba múry. Zemetrasenie v roku 1837 dokonalo skazu hradu. Dnes je vidieť oporné múry, vežu, vodovodný systém, zachovali sa aj vstupné brány.

Púštny zámok Qasr al-Hallabat a kúpeľný komplex Hamman as – Sarkh

Východne od Ammánu sú v púšti roztrúsené antické pevnosti, poľovnícke zámky a zastávky karaván. Medzi nimi sú aj ruiny majestátneho rímskeho kaštieľa a neskoršieho Omaidského púštneho zámku Qasr al-Hallabat. Začiatkom 2. storočia ho dal postaviť rímsky cisár Trajan alebo Hadrian na ochranu hraníc.

Qasr al-Hallabat / Jordansko.sk
Qasr al-Hallabat / Jordansko.sk

Leží asi 30 km od mesta Zarqa v provincii rovnakého mena. Zachovali sa múry z vápenca a čadiča. Už základy rozmerov 43 x 43 metrov umožňujú predstavu o význame sídla. Súčasťou zámku bol asi 2 km vzdialený kúpeľný komplex Hamman as – Sarkh. Kúpele sú zdobené bohatou mozaikovou dlažbou, štukami a mramorom. Kúpeľný dom je rekonštruovaný a viditeľný je aj vodovodný systém.

Štvorcový hrad Qasr al-Kharana

Vzdialený asi 65 km od hlavného mesta sa nachádza ďalší z púštnych hradov a to zachovalý štvorcový hrad Qasr Al-Kharana / Qasr Al-Kharranah. Ide o dvojposchodový hrad, ktorý pochádza asi zo 7. storočia.

Púštny hrad Qasr Kharana / Jordansko.sk
Púštny hrad Qasr Kharana / Jordansko.sk

Neznámy je jeho staviteľ, ako aj zámer stavby. Hrad má 61 miestností a na nádvorí sú nálezy cisterien a zvyšky odpadového kanála.

Najväčší omaidský zámok Qasr al-Mushatta

Pri letisku Qeen Alia, blízko Ammánu, sa rozprestiera stavebne bohato zdobený a zároveň najväčší omaidský zámok s menom Qasr Mushatta / Qasr Al-Mshatta.

Majstrovské umenie staviteľov zo 7. storočia / Jordansko.sk
Majstrovské umenie staviteľov zo 7. storočia / Jordansko.sk

Južná fasáda zámku, ktorá bola najkrajšia, je dnes v Berlínskom múzeu pre islamské umenie, čo je veľká škoda. Majstrovské umenie staviteľov zo 7. storočia, napriek tomu to nedostatku, môže ale návštevník aj tak obdivovať.

Zrucanina hradu Qasr et-Tuba

V provincii Ammán nájdeme aj ďalší zaujímavý objekt. Na cestu k púštnemu hradu Qasr et-Tuba / Qasr al-Tuba, ktorý je vzdialený od Ammánu asi 100 km, je najlepšie sa spýtať miestnych, t.j. domorodcov.

Qasr Tuba / Jordansko.sk
Qasr Tuba / Jordansko.sk

Okrem rozmeru (140 x 75 m), ktorým sa zaraďuje na druhé miesto, teda získava ním titul druhého najväčšieho púštneho hradu Jordánska, však nie je už dnes ničím výnimočný. V archeologickom múzeu v Ammáne ale z neho môžete obdivovať množstvo krásnych stavebných elementov a portálov pokrytých ornamentmi. Jasné viditeľné sú kamenné fontány, ktoré v minulosti slúžili ako zásobníky na vodu.

Najkrajší hrad v púšti

Asi 80 km od Ammánu, v tej istej provincií, sa rozprestiera púštny hrad Qusair Amra / Kusejr Amra. Na území Jordánska o ňom hovoria ako o najkrajšom púštnom hrade. Hodnota objektu sa skrýva, či presnejšie ukazuje, v zachovalej architektúre, v diele predpokladaného byzantského maliara – predislámskej figuratívnej maľbe, ktorý bol ovplyvnený helénskym umením. Tento palác je vzhľadom na ostatné, svojim rozmerom, iba maličkým zámočkom. V paláci nájdeme audienčnú sálu a veľa vedľajších miestností kúpeľného traktu. Celý komplex sa rozprestiera neďaleko reštaurovaného domu so zásobárňou vody a prameňom.

Stredoveký zámok Amra objavil Alois Musil / Jordansko.sk
Stredoveký zámok Amra objavil Alois Musil / Jordansko.sk

Voda je do kúpeľného traktu vedená práve odtiaľ. Nástenné maľby v Qusair Amra / Kusejr Amra, to je niekoľko fresiek veľkého rozmeru z omajádánskych dôb v audienčnej sále, kde prehliadka pri slabom svetle pôsobí tajuplne. Nie všetko sa však zachovalo dostatočne. Príkladom je známa freska šiestich panovníkov pri kúpeli, na ktorej sa dá rozpoznať len rímsky Cézar, španielsky kráľ Roderich a Negus, etiópsky kráľ.

Freska šiestich panovníkov / Jordansko.sk
Freska šiestich panovníkov / Jordansko.sk

Ďalšie fresky sú tiež slabo zachované, no vidieť na nich výstavbu hradu Qusair Amry, postavy remeselníkov pri práci na ňom. V kúpeľnej časti sú na maľbách príbehy antickej mytológie, ktoré zrejme pochádzajú od iného autora. Severná hviezdna obloha so znamením zvieratníka je zobrazená v kopule.

Presvedčilo Vás okolie Ammánu?

Tak čo, presvedčilo Vás okolie Ammánu? Hoci sa v okolí hlavného mesta nenachádzajú turisticky najnavštevovanejšie pamiatky, skutočný dobrodruh a milovník histórie si tu príde na svoje, nebude z návštevy týchto miest sklamaný. Navyše, pri ich obhliadke lokalít, pamätihodností sa nebude tlačiť s turistami z celého sveta a aj predajcov čohokoľvek bude oveľa menej v jeho okolí. Nielen Ammán, ale aj jeho okolie si iste zamilujete!

...

Zdieľat na Pintereste

Zdieľaj to