Telesne postihnutí v Jordánsku

Bahenný zábal pri Mŕtvom mori / Jordansko.sk

Telesne postihnutí to nemajú ľahké

Pre telesne postihnutých ľudí môže byť stále ťažké nájsť rovnaké príležitosti a podporu v Jordánsku ako pre jeho ostatných nehendikepovaných obyvateľov. Celkovo však možnosti života telesne postihnutých osôb v Jordánsku sa neustále zlepšujú, hoci stále existujú výzvy, ktoré je potrebné prekonať.

Bariéry vo verejnom priestore

V Jordánsku žije veľa ľudí s rôznymi druhmi postihnutia a pre týchto obyvateľov môže byť verejný priestor často problematický. Napriek snahám o zlepšenie prístupnosti pre telesne postihnutých obyvateľov v Jordánsku, existujú stále bariéry, ktoré sťažujú ich každodenný život.

Booking.com

Nedostatočná infraštruktúra

Jedným z hlavných problémov je nedostatočná infraštruktúra. V mnohých oblastiach v Jordánsku nie sú prispôsobené chodníky a cesty pre vozíčkárov a iných telesne postihnutých obyvateľov. Chodníky často nezodpovedajú bezpečnostným štandardom, sú príliš úzke alebo ich kvalita je neadekvátna, čo môže viesť k riziku pádu a zranenia. V mnohých prípadoch nie sú k dispozícii ani výťahy alebo rampy na prekonanie schodov, čo znamená, že niektoré budovy sú úplne nedostupné.

Nedostatočná informovanosť a osveta

Ďalším problémom je nedostatočná informovanosť a osveta verejnosti. V mnohých prípadoch sa telesne postihnutí obyvatelia Jordánska stretávajú s nedostatkom pochopenia zo strany verejnosti, čo sa prejavuje aj v nedostatočnej prispôsobivosti verejného priestoru pre ich potreby. Osveta o potrebách a právach telesne postihnutých osôb by mohla pomôcť zvýšiť povedomie a osvietenosť verejnosti, aby sa mohli začať uvažovať o prispôsobení verejného priestoru pre ich potreby.

Problémom sú kultúrne a sociálne bariéry

Problémom sú kultúrne a sociálne bariéry. Napríklad niektoré ženy v Jordánsku nosia šatky alebo náhrdelníky, ktoré môžu byť prekážkou pre bezbariérový pohyb, ale ich nosenie je pre nich dôležité z kultúrnych alebo náboženských dôvodov. Preto by sa mali hľadať kompromisy a prispôsobenia, aby sa dali zohľadniť rôzne kultúrne a náboženské zvyky.

Zákony a právne predpisy

V Jordánsku existujú zákony a právne predpisy, ktoré chránia a zlepšujú život telesne postihnutých osôb. Vrátane práva na prácu, vzdelanie a rovnaký prístup k zdravotnej starostlivosti. Tu sú niektoré zákony, ktoré sa týkajú práv telesne postihnutých ľudí v Jordánsku:

  1. Zákon č. 31 z roku 2007 o právach a povinnostiach osôb so zdravotným postihnutím. Tento zákon chráni práva telesne postihnutých osôb a zabezpečuje im prístup k službám a prostriedkom potrebným na zlepšenie ich kvality života, vrátane vzdelávania, zamestnania a zdravotnej starostlivosti.
  2. Zákon č. 20 z roku 2017 o zamestnanosti. Tento zákon ustanovuje práva a ochranu pre osoby so zdravotným postihnutím v pracovnom prostredí a vyžaduje, aby zamestnávatelia poskytovali rovnaké príležitosti a prístup k zamestnaniu pre všetkých, vrátane telesne postihnutých osôb.
  3. Zákon č. 4 z roku 2018 o vzdelávaní. Tento zákon chráni právo na vzdelanie pre telesne postihnuté osoby a vyžaduje, aby školy a inštitúcie poskytovali rovnaké príležitosti a prístup k vzdelávaniu pre všetkých, vrátane telesne postihnutých študentov.
  4. Zákon č. 24 z roku 2015 o právach dieťaťa. Tento zákon chráni práva detí so zdravotným postihnutím a zabezpečuje im prístup k službám a podpore potrebnej pre zlepšenie ich kvality života.

Okrem toho existuje v Jordánsku Národná rada pre osoby so zdravotným postihnutím, ktorá sa zameriava na ochranu a zlepšenie práv telesne postihnutých osôb v krajine.

Organizácie poskytujúce podporu a služby

Jestvujú aj organizácie, ktoré poskytujú podporu a služby pre telesne postihnutých obyvateľov, medzi ktoré patrí:

  1. Jordánske združenie pre zdravotné postihnutie (Jordanian Association for the Physically Disabled). Táto organizácia ponúka rôzne služby pre telesne postihnutých obyvateľov vrátane vzdelávania, zamestnania, zdravotnej starostlivosti a asistencie v bežnom živote.
  2. Centrum pre integráciu a podporu telesne postihnutých (Center for the Integration and Support of the Physically Disabled). Táto organizácia poskytuje podporu a služby pre telesne postihnutých ľudí, aby im pomohli zlepšiť ich kvalitu života a zabezpečili ich inklúziu do spoločnosti.
  3. Jordánska federácia pre zdravotne postihnuté (Jordanian Federation for the Disabled). Táto organizácia sa zameriava na zlepšenie práv telesne postihnutých ľudí a na poskytovanie podpory a služieb, ktoré im pomáhajú pri získavaní zamestnania a pri ich integrácii do spoločnosti.
  4. Organizácia Arab Organization of Persons with Disabilities (AOPD). Táto organizácia poskytuje podporu a služby pre telesne postihnutých ľudí nielen v Jordánsku, ale v celej arabskej oblasti. Ich cieľom je zlepšiť kvalitu života telesne postihnutých ľudí, bojovať proti diskriminácii a zabezpečiť im inklúziu do spoločnosti.

Existuje ešte veľa výziev

Avšak, napriek týmto opatreniam, existuje ešte veľa výziev, ktorým telesne postihnutí v Jordánsku čelia. Mnoho verejných priestorov, ako sú napríklad verejné dopravné prostriedky, nemusí byť prístupných alebo prispôsobených pre telesne postihnuté osoby. Tiež môže byť obtiažne nájsť pracovné miesta alebo vzdelávacie inštitúcie, ktoré sú prispôsobené pre ich potreby.

...

Zdieľat na Pintereste

Zdieľaj to