Pella

Lokalita Pella / Jordansko.sk

Pella ako súčasť Dekapolisu

Či už sa vyberiete do Jordánska na dovolenkupoznávací výlet s cestovnou kanceláriou, alebo individuálne, určite nevynechajte perlu bývalého Dekapolisu. Asi 20 km vzdušnou čiarou od Rabadu sa v maličkom údolí s názvom Wadi el-Jirm v provincii Irbid nachádza Pella. Miesto je lokalizované 130 km severne od Ammánu. S Ammánom, Gadarou (Umm Qays), Gerasou (Jerash) a ďalšími kedysi patrila k Dekapolisu, t. j. zväzku 10 až 18 miest z provincie Sýria na severovýchode Jordánska.

Antické ruiny - Pella / Jordansko.sk
Antické ruiny – Pella / Jordansko.sk

Tieto mesta mali vlastnú samosprávu. Dekapolis založil údajne Pompeius asi v roku 63 pred. n. l.. V roku 116 n. l. , keď cisár Traján anektoval južnú Nabetu, nepatrili už mestá Dekapolisu k územiu rímskej ríše, ale k novozaloženej provincií Arabov, čo pomohlo týmto mestám k rozvoju.

Booking.com

Osídlená už 6 000 rokov pred Kristom

Výdatne teplé pramene a hory, ktoré túto oblasť chránili pred horúčavami a studenými vetrami boli predpokladom skorého osídlenia územia. Pella, ktorá bola obývaná už 6 000 rokov pred Kristom je podobne dobre známa ako izraelské biblické mesto na druhej strane údolia a rieky Jordán – Jericho.

Objekty z doby bronzovej / Jordansko.sk
Objekty z doby bronzovej / Jordansko.sk

V roku 3 000 pred n. l. mala lokalita už vyše 5 000 obyvateľov. Názov mesta pochádza z helénskych čias, mesto žilo z obchodovania a remeselnej výroby. Najväčší rozmach zaznamenala Pella v 6. storočí, keď mala vyše 25 000 obyvateľov. Zemetrasenie zničilo Pellu v 8. storočí a vysoké dane nedovoľovali jej osídlenie až do 19. storočia.

Nielen antické ruiny a pamiatky

Následne si tu Arabi založili terajšiu dedinu Tabaqat Fahl. Vďaka výsledkom rozsiahleho archeologického výskumu je v bývalej antickej Pelle možné navštíviť pamiatky z grécko-rímskych čias, západnú baziliku vybudovanú v 6. storočí, zvyšky cisterny s kapacitou 300 000 litrov vody, nepoužívanej už od 8. storočia. Na východnej strane od baziliky boli dokonca nájdené základy obytných predislamských domov. Centrum mesta Pella tvorilo v spodnej časti Wadi el-Jirm. V rímskom meste by ste našli malé divadlo, ulicu so stĺporadím a viacero kostolov.

Ruiny v Pella / Jordansko.sk
Ruiny v Pella / Jordansko.sk

Mnohé stavebné kamene však, žiaľ, použili obyvatelia na stavbu nových domov. Zachované ostali iba stĺpy a zvyšky múrov z trojloďovej baziliky, ako aj monumentálne schodisko, ktoré vedie k západnej strane chrámu. Korintské stĺpy nájdené východne od centra Pelly boli pravdepodobne súčasťou trojloďovej baziliky z 5. storočia. Zničenej po zemetrasení v 8. storočí. Asi 2 km vzdušnou čiarou a 300 metrov od mesta Pella objavili základy helénskej pevnosti. Až s dva metre hrubými múrmi a viacerými vežami. V tejto oblasti doslova narážate na históriu na každom kroku.

Gadara / Umm Qays

Na severozápade krajiny, blízko pri hraniciach so Sýriou, ležia ruiny antického mesta Gadara, dnes známe ako Umm Qays. Ide o „najgréckejšie“ mesto východného Jordánu. Významnú úlohu malo pri helenizácii Orientu a v 3. storočí pred Kristom, kedy ho obývali významné osobnosti ako básnici, filozofi.

Gadara alebo dnes Umm Qais / Jordansko.sk
Gadara alebo dnes Umm Qais / Jordansko.sk

Za všetkých spomeňme napríklad Theodorus, zakladateľ školy rétoriky v Ríme, spisovateľ z 3. storočia pred Kristom Menippos, ktorý ovplyvnil básnikov Lukiana, Varru či Senecu. Pri jasnom počasí je nádherný výhľad na Golanské výšiny, severne na skalný útes Jarmúk, tvoriaci hranicu so Sýriou. Genezaretské (Tiberiadske) jazero je vidieť cez Jordánske údolie.

...

Zdieľat na Pintereste

Zdieľaj to